Minggu, 26 Februari 2012

Kewajiban dan Jumlah shalat

>> Diriwayatkan dari Anas ibn Malik r.a :
      Seseorang bertanya kepada Nabi Saw,
      " wahai rasulullah , ada  berarpa shalat yang diwajibkan Allah kepada hamba-hamba-Nya ?"
      beliau menjawab "Allah mewajibkan lima shalat kepada hamba hamba-Nya "
      ia bertanya lagi "ya Rasulullah adakah sesuatu sebelum dan sesudah nya ?"
      Beliau menjawab "Allah mewajibkan lima shalat kepada hamba-hamba-Nya"
      orang itu bersumpah bahwa ia tidak akan menmbah atau mengurangi kewajiban tersebut sedikitpun.
      Kemudian Rasulullah bersada "jika ia menepatinya sungguh ia akan masuk surga"
       (HR. Muslim, Al-tirmidzi dan Al-Nasa'i)


>> Diriwayatkan dari Anas ibn Malik r.a :
     shalat yang diwajibkan kepada Nabi saw pada malam isra' ada lima puluh,lalu dikurangi sampai akhirnya
     ditetapkan lima shalat. kemudian Nabi saw diseru " Hai muhammad, sesungguhnya ketetapan-Ku tidak 
     berubah. dengan lima shalat ini, pada hakikatanya kamu memiliki lima puluh shalat"
  (HR. Al-Bukhari, Muslim, Al-tirmidzi dan Al-Nasa'i)

>> Diriwayatkan dari Abdullah ibn 'abbas r.a :
      Allah menetapkan kewajiban shalat melalui lisan Nabi kalian empat rakaat dalam kehadiran (hadhr), dua
      rakaat dalam perjalanan (safar) serta satu rakaat apabila dalam ketakutan (khauf).
(HR.  Muslim,Abu dawud dan Al-Nasa'i)

>>  Diriwayatkan dari 'A'isyah r.a : ia berkata 
      Allah mewajibkan shalat - ketika pertama kali diwajibkan dua rakaat lalu disempurnakan (menjadi 
      empat rakaat) dalam kehadiran, sementara dalam perjalanan ditetapkan (dua rakaat) seperti petama 
      diwajibkan.
  (HR. Al-Bukhari, Muslim,Malik, Abu dawud dan Al-Nasa'i)

1 komentar: